Alles sehen

Regulamin sklepu Fivaro.de

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego Fivaro.pl dostępnego pod adresem http://fivaro.pl/
 2. Skorzystanie z oferty sklepu http://fivaro.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Fivaro.pl
  2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://fivaro.pl/ umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
  3. Operator – DEMUR Krzysztof Wcisło Rauschwalder Str. 41, 02826 Görlitz
  4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż rolety, fotorolet, żaluzji oraz plisów, wykonywanych na zamówienie Kupującego.
 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
 6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

§2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga uprzedniej rejestracji, która następuje w momencie złożenia zamówienia.
 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Adres korespondencyjny
  4. Numer telefonu kontaktowego
 3. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
 4. W wyniku rejestracji tworzone jest konto Kupującego, którego loginem jest podany adres e-mail. Hasło do konta Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail.
 5. Osoba rejestrująca się w serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Kupujący ma możliwość zamówienia towarów oferowanych przez Sklep wskazując rodzaj materiału, z którego towar może być wykonany, kolor, oraz podając dokładne rozmiary, na podstawie dokonanego przez siebie pomiaru, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronach internetowych Sklepu.
 7. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

 1. Sklep akceptuje płatności w formie przelewu elektronicznego, obsługiwanego przez DotPay SA, zgodnie z regulaminem tych przelewów, lub poprzez zwykły przelew dokonany na numer rachunku Operatora zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Towar jest wysyłany jest maksymalnie w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu.
 3. O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z przepisem art.10 ust. 3 punkt 4 Ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny operator nie przyjmuje zwrotu towarów, poza postępowaniem reklamacyjnym, których właściwości (wygląd) określone są bezpośrednio przez konsumenta w złożonym zamówieniu.
 2. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail, [email protected], oraz telefonicznie na nr Tel +48 730 615 896 w godzinach od 9 do 15
 3. Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.
 3. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected]
 4. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych Sklepu
 5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.